Hyödyllisiä linkkejä

 

Simpukka ry. -lapsettomien yhdistys

Sateenkaariperheet ry

 https://www.kanta.fi

https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/aidin-laakeneuvonta-teratologinen-tietopalvelu

https://www.apteekki.fi/

http://www.tunnetila.net/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061237

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-sairaanhoitokorvaukset-laakarinpalkkiot-toimenpiteet-hedelmoityshoito

https://korento.fi/  

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemussuositukset/raskaus-ja-imetysaika

https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/yksityisasiakkaat/terapiapalvelut/mielen-hyvinvoinnin-palvelut