ERA (endometrial reseptivity array) eli kohdun vastaanottokyvyn tutkimus

Mitä ERA-tutkimuksella selvitetään?

Jokaisella naisella on yksilöllinen ajankohta, jolloin alkio pystyy kiinnittymään kohdun limakalvolle. ERA-tutkimuksessa selvitetään niiden yli 200 geenien ilmentymistä, joiden perusteella määräytyy ajankohta, jolloin alkion on paras kiinnittyä ja alkionsiirto on optimaalisinta tehdä.

Alkion kehitysaikataulu blastokystaksi eli ”viidennen päivän” alkioksi voi myös vaihdella viiden – kuuden, joskus jopa seitsemän päivän välillä. Tuoresiirrossa eli koeputkihedelmöityksen yhteydessä kohdun limakalvon kehitys etenee omaa tahtiaan kuten myös alkion jakautuminen, emmekä pysty kummankaan suhteen vaikuttamaan aikatauluun ja yksilöllistämään siirron ajankohtaa. Sen sijaan pakastetun alkion siirrossa voimme ottaa huomioon kohdun limakalvon mahdollisen yksilöllisen kehitysvaiheen ja alkion kehitysaikataulun välille syntyvän eron.

ERA-tutkimus tehdäänkin, kun suunnitteilla on pakastetun alkion siirto. Joskus tämä tehdään myös alkiodiagnostiikan yhteydessä. Usein ERA kuitenkin on tarpeen tilanteessa, jossa on jo useampi hyvälaatuisen alkion siirto takana. Näissä tilanteissa yksilöllistetty alkionsiirron ajankohta on tuottanut erinomaisia tuloksia kansainvälisiin tuloksiinkin verrattuna.

ERA-tutkimuksen perusteella noin 25% toistuvasti tuloksettomista alkionsiirroista johtuisi kohtuperäisistä syistä. Endometrioosi, ylipaino ja kohdun rakenteelliset poikkeavuudet lisäävät riskiä kiinnittymisongelmaan. Nykyisen tutkimustiedon varassa on edelleen ennenaikaista suositella tutkimusta kaikille siitäkin huolimatta, että on ollut tilanteita, joissa on ollut jokin ilmiselvä selitys hoidon tuloksettomuudelle, mutta sen lisäksi yllätyksenä on löytynyt myös poikkeava kiinnittymisikkuna.

Maailmalla on menossa tutkimus, jossa selvitellään myös taloudellisesta näkökulmasta, olisiko ERA-tutkimus syytä tehdä jo ennen ensimmäistäkään pakastetun alkion siirtoa. Odotamme innolla näitä tuloksia. Eturivin tutkijoiden keskuudessa alkion kiinnittymisen ajankohdan merkitys on hyväksytty. Nyt käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella ERA:sta hyötyvät eniten ne potilaat, jotka eivät ole tulleet raskaaksi useiden hyvälaatuisten alkioiden siirroista huolimatta.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

 

Varaa aika »