Prislista

 

Pris

 

Den första konsultationen
Inklusive administrativ avgift

135

 

Undersökning av äggledarnas funktion (med hjälp av ultraljud)

240

 

Spermaanalys

90

 

Planering av behandling
Inklusive ultraljudsundersökning

210

 

Insemination
Inklusive ett kontrollbesök och preparering av spermierna

457

 

IVF-behandling

Inklusive 2 kontrollbesök och preparering av spermierna

2805

 

ICSI-behandling
Inklusive  kontrollbesök och preparering av spermierna

3500 

 

Långtidsodling av embryon och eventuell nedfrysning av embryon ingår inte i priset.

Långtidsodling av embryon

530 

 

Frysning av embryon
Inklusive deras förvaring under ett års tid

470 €

 

Överföring av frysta embryon
Inklusive ett kontrollbesök och ultraljudsundersökning

Embryodiagnostik (PGS, kromosomanalys)

Inkluderar inte embryobiopsi eller transport

Embryodiagnostik (kombinerad analys PGD + PGS)

Inkluderar inte embryobiopsi eller transport

 

1100

 

400 

 

3900