Prislista

 

Pris

 

Den första konsultationen
Inklusive administrativ avgift

150 

 

Undersökning av äggledarnas funktion (med hjälp av ultraljud)

245 

 

Spermaanalys

90

 

Planering av behandling
Inklusive ultraljudsundersökning

210

 

Insemination
Inklusive ett kontrollbesök och preparering av spermierna

520 

 

IVF-behandling

Inklusive 2 kontrollbesök, preparering av spermierna och långtidsodling av embryon

3389 

 

ICSI-behandling
Inklusive  kontrollbesök, preparering av spermierna och långtidsodling av embryon

4084 

 

Eventuell nedfrysning av embryon ingår inte i priset.

Långtidsodling av embryon

530

 

Frysning av embryon
Inklusive deras förvaring under ett års tid

470 €

 

Överföring av frysta embryon
Inklusive ett kontrollbesök och ultraljudsundersökning

Embryodiagnostik (PGS, kromosomanalys)

Inkluderar inte embryobiopsi eller transport

Embryodiagnostik (kombinerad analys PGD + PGS)

Inkluderar inte embryobiopsi eller transport

 

 1112 

 

400 

 

3900