Välkommen till Dextras trivsamma klinik

Dextra Barnlöshetskliniks lokaler och utrustning hör till de bästa i branschen. Personlig integritet, tillgänglighet och trivsel har varit ledord i planeringen av vår klinik.

Till oss är det lätt att komma och hos oss kan du och din partner känna er trygga. På vår klinik finns även mindre väntrum dit våra patienter kan dra sig tillbaka i lugn och ro.

Vår klinik är inhyst i nybyggda lokaler där man har följt stränga ventilations- och hygienkrav. Tack vare vår nya och heltäckande utrustning kan vi erbjuda mångsidiga tjänster. En del av utrustningen används i Finland för första gången.

Dextra Fertilitetsklinik finns på Busholmen i Helsingfors, som inom en nära framtid planeras bli ett nytt kompetenscentrum för högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster.

SE VÅRA KONTAKTUPPGIFTER