De mest avancerade metoderna för fertilitetsbehandlingar

På vår klinik gör vi de grundläggande barnlöshetsundersökningarna så snabbt som möjligt, vanligtvis inom en månad. Vi gör alltid upp en individuell behandlingsplan och väljer behandlingsmetoder enligt patientens behov.

Vi strävar efter att göra de grundläggande barnlöshetsundersökningarna snabbt, vanligtvis inom en månad. Därefter gör vi upp en individuell behandlingsplan för det barnlösa paret i enlighet med orsaken till barnlösheten och patientens egna önskemål och behov. När man gör upp behandlingsplanen beaktas kvinnans ålder och hur länge paret har försökt få barn.

Lätta behandlingar såsom ägglossningsinduktion och inseminering är lämpliga som första alternativ för många. I vissa situationer är det klokast att genast välja provrörsbefruktning, IVF. På vår webbplats finns information om de vanligaste behandlingarna som utförs på vår klinik. Vår klinik behandlar kvinnor under 46 år.

Behandling för att få äggcellerna att mogna

Behandling för att få äggcellerna att mogna är en effektiv och trygg behandlingsform för kvinnor med oregelbunden ägglossning. Sannolikheten för en graviditet ökar betydligt vid upprepade behandlingar vid rätt tidpunkt.

Om äggcellen inte mognar och lossnar av sig själv (ägglossning) kan man främja dess mognad med hjälp av läkemedel. På Dextra Fertilitetsklinik används huvudsakligen enzymläkemedel som är ett tryggare och effektivare alternativ än klomifen.

Vid behov kan man även injicera läkemedel (FSH-, LH- och hCG-hormoner). De injicerade läkemedlen är effektiva, och användningen av dem kräver därför noggrann uppföljning.

Äggblåsornas mognad följs upp med hjälp av ultraljudsundersökningar. När äggblåsan är tillräckligt stor sker ägglossningen av sig själv, eller så kan man säkerställa den genom en injektion med koriongonadotropin (hCG).

Sannolikheten för graviditet vid dessa behandlingar är omkring 10–15 procent vid varje försök.  När läkemedel används under flera cykler ökar sannolikheten för en graviditet.

TA KONTAKT

BOKA TID

Provrörsbefruktning (IVF)

Världens mest använda fertilitetsbehandling är också den effektivaste. Provrörsbefruktning kan väljas som primär behandling av barnlöshet av flera olika skäl, exempelvis när ett par har försökt få barn länge eller spermans kvalitet är försämrad.

Provrörsbefruktning är också den enda behandlingsform där man får information om äggcellerna, deras kvalitet och befruktning samt embryots utveckling. IVF-behandling kan även göras med donerade spermier om mannen inte har spermier eller om det är fråga om en ensamstående kvinna eller ett kvinnligt par.

Det som mest påverkar sannolikheten för en graviditet är kvinnans ålder.  Vid IVF-behandling är sannolikheten för en graviditet 30–50 procent vid varje embryotransplantation för kvinnor under 39 år. För en 40-årig kvinna är sannolikheten för en graviditet ungefär 20 procent.

Efter en normal IVF-behandling kan graviditeten följas upp som normalt på rådgivningen.

TA KONTAKT

BOKA TID

Assisterad befruktning

Inseminering är en åtgärd där spermier sprutas in i kvinnans livmoder. Insemineringen kan göras antingen i samband med ägglossningen under den naturliga menscykeln eller under en sådan menscykel där man satt igång ägglossningen med hjälp av läkemedel.

Inseminering kan väljas som behandlingsform exempelvis när orsaken till barnlösheten är en lindrig störning i mannens spermieproduktion eller om spermierna inte kan simma genom livmoderhalskanalen. Hos unga personer kan man även använda denna metod i fall av oförklarlig barnlöshet.

En förutsättning för inseminering är att kvinnans anatomi är normal. Äggledaren måste vara öppen. Även sperman måste uppfylla vissa krav i fråga om mängd och rörlighet. Till de grundläggande barnlöshetsundersökningarna hör alltid en analys av sädesvätskan samt en kartläggning av kvinnans menstruationscykel, inklusive undersökningar av livmodern, äggstockarna och äggledarnas öppenhet.

Inseminering passar såväl par som ensamstående kvinnor. Vid behandling av kvinnliga par och ensamstående kvinnor används donerade spermier.

För kvinnor under 40 år är sannolikheten för graviditet omkring 10 procent vid varje inseminering om barnlösheten har varat i över ett år.  Sannolikheten för graviditet ökar när behandlingen upprepas. När man använder donerade spermier är sannolikheten för graviditet något högre, omkring 15 procent för varje inseminering.

TA KONTAKT

BOKA TID