Embryodiagnostik med PGS och PGD

Embryodiagnostik är till nytta för alla som genomgår provrörsbefruktningar och bland annat för patienter som drabbats av upprepade missfall. På Dextra Fertilitetsklinik betjänas du av Finlands ledande experter på PGS- och PGD-diagnostik.

Embryodiagnostiken har utvecklats snabbt under de senaste åren tack vare nya forskningsmetoder. Embryodiagnostik kan särskilt hjälpa patienter som

  • har en ärftlig sjukdom eller avvikelse (genmutation, kromosomtranslokation) som kan orsaka fosterdöd, en allvarlig sjukdom eller en utvecklingsstörning
  • har genomgått flera resultatlösa fertilitetsbehandlingar
  • har drabbats av upprepade missfall
  • är över 35 år gamla och behöver provrörsbefruktningar.

Det är uppenbart att alla som genomgår provrörsbefruktningar kan ha nytta av embryodiagnostik. Man har nämligen upptäckt att nästan 50 procent av alla synbart normala embryon hos unga kvinnor har kromosomavvikelser. Hos patienter över 42 år är andelen embryon med avvikelser över 80 procent. När det embryo som sätts in i livmodern är kromosommässigt friskt blir resultatet bättre, oavsett ålder. Antalet missfall blir också lägre, och genom att identifiera de avvikande embryona kan man undvika onödiga behandlingar.

För undersökningen tas ett cellprov antingen från ett tre dagar gammalt embryo eller i blastocyststadiet den 5:e–6:e dagen. Blastocyststadiet är att föredra eftersom man då kan ta ett prov bestående av flera celler, vilket ger ett tillförlitligare resultat.

Embryot kan sättas in i livmodern som färskt om man får resultatet av undersökningen i tid. Oftast brukar embryon som undersökts i blastocyststadiet frysas in omedelbart efter provtagningen och sättas in i livmodern senare. Med denna metod får man de bästa graviditetsresultaten.

TA KONTAKT OCH BE OM MER INFORMATION