Lapsettomuus ja henkinen hyvinvointi

Tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen luo uusia mahdollisuuksia ja antaa toivoa. Lapsettomuus herättää kuitenkin myös aina huolta ja kasvattaa stressiä. Hyvällä hoidolla henkistä hyvinvointia voidaan parantaa huomattavasti.

LAPSETTOMUUS  JA PSYYKKISET VOIMAVARAT

Vaikka tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen luo uusia mahdollisuuksia ja antaa toivoa, herättää lapsettomuus aina myös huolta ja stressiä. Tämä elämänvaihe koetaan lähes poikkeuksetta psyykkisesti kuormittavana, mikä saattaa heijastua itsetuntoon, psyykkiseen jaksamiseen, parisuhteeseen sekä muihin sosiaalisiin suhteisiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

PSYYKKINEN JAKSAMINEN

Vaikeiden ja voimakkaiden tunteiden herääminen on normaali reaktio kriisitilanteessa. Usein läheisten ihmisten kanssa keskustelu auttaa. Toisinaan puhuminen läheisille voi kuitenkin  tuntua vaikealta tai sen lisäksi tuntuisi tärkeältä saada tietoa ja tukea lapsettomuuteen liittyviin kysymyksiin perehtyneeltä asiantuntijalta.

PSYYKKINEN TUKI

Yleisiä lapsettomuuden ja hedelmöityshoitojen vaikutuksiin perehtyneen psykologin kanssa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi uudenlaiseen elämäntilanteeseen sopeutuminen, lapsettomuuteen ja hoitoihin liittyvät epävarmuuden ja turhautumisen tunteet sekä stressinsäätelyyn liittyvät haasteet. Toisinaan hoitoihin liittyvien päätösten teossa voi tuntua tärkeältä reflektoida ja selkiyttää ajatuksia ja tunteita asiantuntijan kanssa. Myös lahjasoluhoitoihin liittyvissä erityiskysymyksissä psykologi on hoidossa mukana osana hoitotiimiä.

Varaa aika psykologille »