Hedelmöityshoitolain keskeiset säännökset

Uusin hedelmöityshoitolaki astui voimaan 1.9.2007. Suurimmalle osalle hoitoja tarvitsevista laista ei seuraa muutoksia aikaisempaan käytäntöön.

Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa avio- tai avopareille sekä naispareille ja itsellisille naisille. Hoitoja antavalla klinikalla täytyy olla Valviran ja Fimean toimintalupa, mikä edellyttää erityisasiantuntemusta ja asianmukaisia tiloja ja laitteita.

Suurimmalle osalle hoitoja tarvitsevista pareista laki ei merkitse muutosta aiempaan käytäntöön.  Muutokset koskevat lähinnä sukusolujen ja alkioiden luovuttamista ja tiedonsaantioikeutta. Luovuttajien on annettava henkilötietonsa Valviran  ylläpitämään luovutusrekisteriin, josta lapsella on oikeus saada luovuttajan henkilötiedot täytettyään 18 vuotta. Sijaissynnytyshoidot on laissa kielletty.

Lain mukaan lapsen isä on mies, joka parisuhteessa on antanut suostumuksensa hedelmöityshoidon antamiseen. Jos parin hoitoon käytetään luovutettuja siittiöitä, on hoitoon suostumuksensa antanut puoliso (avo- tai aviomies) lapsen isä.  Naisparille tai itselliselle naiselle siittiöitä luovuttanut mies voi antaa suostumuksensa siihen, että hänet voidaan vahvistaa syntyneen lapsen isäksi. Silloin myös lapsen äidillä on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys.