m

Sperman lahjoitus

Lahjoitetut siittiöt ovat kallisarvoinen lahja. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun lasta toivovan parin miehellä ei ole omia siittiöitä. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat luovutettuja siittiöitä.

Miksi lahjoittaisin siittiöitä?

Lahjoitetut siittiöt ovat kallisarvoinen lahja. Lahjoitettuja siittiöitä voidaan käyttää hyvin eri syistä, esimerkiksi jollei lasta toivovan parin miehellä ole omia siittiöitä tai hänellä on jokin vakava perinnöllinen sairaus. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat luovutettuja siittiöitä.

Kuka voi lahjoittaa siittiöitä?

Siittiöitä voi luovuttaa kuka tahansa 18–45-vuotias terve mies. Siittiöiden luovuttajalle tehdään siemennesteanalyysi sekä siittiöiden koepakastus, jotta varmistetaan, soveltuuko hän siemennesteen laadun perusteella luovuttajaksi.

Siittiöiden laadun täytyy olla riittävä hedelmöityshoitoja ajatellen ja niiden tulee kestää pakastamista, jotta niitä voidaan säilyttää spermapankissamme odottamassa käyttöä lahjasukusoluhoidoissa.

Miten siittiöiden luovuttaja valitaan?

Siittiöiden luovuttajaksi haluava voi ottaa yhteyttä klinikkaamme joko soittamalla (010 31 21 06 ja 045 7733 9997) tai sähköpostitse (ivf@dextra.fi). Hänelle varataan aika lääkärille, jossa tehdään terveystarkastus sekä selvitetään hoitoon liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, oikeudelliset ja taloudelliset seikat.

Perinnöllisten sairauksien kartoittamisella pyritään varmistamaan, ettei luovuttajalla ole periytyviä sairauksia, jotka olisivat este lahjoittamiselle. Lisäksi otetaan veri- ja virtsanäyte infektioiden poissulkemiseksi, sekä verikoe, josta tutkitaan kromosomit.

Lahjoittamista edeltävästi annetaan psykologinen neuvonta, jossa käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat. Sperman pakastaminen voi alkaa kun em. prosessi on läpikäyty ja kaikki osa-alueet kunnossa.

Maksamme lahjoituksesta maksamme asetuksen mukaisen korvauksen.

Missä sperman luovutus tapahtuu?

Sperman luovutus tapahtuu Dextra Lapsettomuusklinikalla, jossa on tarkoitusta varten varattu oma rauhallinen tilansa. Yleensä pakastuskertoja tarvitaan noin 5–10.

Miten lahjoittamista säädellään? Onko luovuttajan henkilöllisyys suojattu?

Sukusolujen lahjoittamista säätelee vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki. Luovuttajat rekisteröidään, eikä lahjoittamista voi näin ollen tehdä anonyymisti Suomessa. Lahjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja lahjoittaja voi perua suostumuksensa hoitoihin milloin tahansa halutessaan.

Lahjoittaja voi myös asettaa ehtoja sukusolujensa käyttämiselle esimerkiksi naispareille tai itsellisille naisille.

Vanhemmat eivät saa tietää lahjoittajan henkilöllisyyttä lahjasukusoluhoitoon hakeutuessaan. Sen sijaan lahjasukusoluhoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Tämä oikeus perustuu hedelmöityshoitolakiin. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle avoimesti hänen alkuperästään.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää luovuttamisesta:

Sähköposti: ivf@dextra.f
Klinikan yleinen numero: 010 312 106 
Klinikan matkapuhelinnumero: 045 7733 9997
Neuvonta lahjoittajille: 050 451 2014 Voit jättää myös soittopyynnön tekstiviestitse, niin olemme sinuun yhteydessä.