m

Sperman lahjoitus

Lahjoitetut siittiöt ovat kallisarvoinen lahja. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun lasta toivovan parin miehellä ei ole omia siittiöitä. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat luovutettuja siittiöitä.

MIKSI LAHJOITTAA SIITTIÖITÄ?

Lahjoitetut siittiöt ovat kallisarvoinen lahja. Lahjoitettuja siittiöitä voidaan käyttää hyvin eri syistä, esimerkiksi jollei lasta toivovan parin miehellä ole omia siittiöitä tai hänellä on jokin vakava perinnöllinen sairaus. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat luovutettuja siittiöitä.

KUKA VOI LAHJOITTAA SIITTIÖITÄ?

Siittiöitä voi luovuttaa kuka tahansa 18 - 45-vuotias terve mies. Siittiöiden luovuttajalle tehdään siemennesteanalyysi sekä siittiöiden koepakastus, jotta varmistetaan soveltuuko hän siemennesteen laadun perusteella luovuttajaksi. Siittiöiden laadun täytyy olla riittävä hedelmöityshoitoja ajatellen ja kestää pakastamista, jotta niitä voidaan säilyttää spermapankissamme odottamassa käyttöä lahjasukusoluhoidoissa.

MITEN SIITTIÖIDEN LUOVUTTAJA VALITAAN?

Siittiöiden luovuttajaksi haluava voi ottaa yhteyttä klinikkaamme joko soittamalla (+358 (0) 10 31 21 06 ja +358 (0) 45 7733 9997) tai sähköpostitse (ivf@dextra.fi). Hänelle varataan aika lääkärille, jossa tehdään terveystarkastus sekä selvitetään hoitoon liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, oikeudelliset ja taloudelliset seikat. Perinnölliset sairaudet kartoitetaan, jolla pyritään varmistamaan, ettei luovuttajalla ole perinnöllisiä sairauksia jotka olisivat este lahjoittamiselle. Lisäksi otetaan veri- ja virtsanäyte infektioiden poissulkemiseksi, sekä verikoe, josta tutkitaan kromosomit. Lahjoittamista edeltävästi annetaan psykologinen neuvonta, jossa käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat. Sperman pakastaminen voi alkaa kun em. prosessi on läpikäyty ja kaikki osa-alueet kunnossa.

MISSÄ SPERMAN LUOVUTUS TAPAHTUU?

Sperman luovutus tapahtuu Dextra Lapsettomuusklinikalla, jossa on tarkoitusta varten varattu oma rauhallinen tilansa. Yleensä pakastuskertoja tarvitaan noin 5-10, hieman tilanteesta riippuen.

LAHJOITTAMISTA SÄÄTELEE HEDELMÖITYSHOITOLAKI

Sukusolujen lahjoittamista säätelee vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki. Luovuttajat rekisteröidään eikä lahjoittamista voi näin ollen tehdä anonyymisti Suomessa. Lahjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja lahjoittaja voi perua suostumuksensa hoitoihin milloin tahansa halutessaan. Lahjoittaja voi myös asettaa ehtoja sukusolujensa käyttämiselle esimerkiksi naispareille tai itsellisille naisille. Hedelmöityshoitolain perusteella lahjasukusoluhoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle avoimesti hänen alkuperästään.

Sperman lahjoituksesta maksamme asetuksen mukaisen korvauksen.

Ryhdy lahjoittajaksi »