m

Munasolujen luovutus

Lahjoitetut munasolut ovat kallisarvoinen lahja. Sukusolujen luovutus ei vaikuta lahjoittajan omaan hedelmällisyyteen.

Miksi luovuttaisin munasoluja?

Monille pareille ainoa ratkaisu raskauden käynnistämiseen on luovutetuilla munasoluilla tehty hoito.

Luovutetuista munasoluista on jatkuvasti pulaa. Luovuttaja antaa toiselle ihmiselle tai perheelle pienellä teolla suuren mahdollisuuden unelman toteutumiseen.

Luovutettuja munasoluja voidaan käyttää hyvin eri syistä, esimerkiksi jollei lasta toivovien oma sukusolutuotanto toimi tai jos omilla sukusoluilla syntyneellä lapsella olisi huomattava perinnöllisen sairauden riski. 

Kuka voi luovuttaa munasoluja?

Munasolujen lahjoittajaksi soveltuva henkilö on iältään 18-35 -vuotias terve nainen. Munasolujen luovuttajalle tehdään lääkärikäynnin yhteydessä gynekologinen tutkimus.

Munasolujen luvutuksesta maksamme asetuksen mukaisen korvauksen.

Miten munasolujen luovutusta säädellään? Onko luovuttajan henkilöllisyys suojattu?

Munasolujen luovuttamista säätelee vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki, jonka mukaan luovuttajat täytyy rekisteröidä eikä lahjoittamista voi näin ollen tehdä anonyymisti Suomessa. Munasolujen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen, joten lahjoittaja voi perua suostumuksensa hoitoihin milloin tahansa halutessaan.

Munasolujen luovuttaja voi myös asettaa ehtoja munasolujensa käyttämiselle esimerkiksi naispareille tai itsellisille naisille.

Vanhemmat eivät saa tietää lahjoittajan henkilöllisyyttä lahjasukusoluhoitoon tullessaan. Sen sijaan lahjasukusoluhoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Tämä oikeus perustuu hedelmöityshoitolakiin. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle avoimesti hänen alkuperästään.

Miten munasolujen luovutus toimii?

Ensimmäinen askel munasolujen luovuttamisessa on yhteyden ottaminen klinikkaamme joko soittamalla (050 451 2014010 31 21 06, 045 7733 9997) tai sähköpostitse (ivf@dextra.fi). Varaamme ajan lääkärille, jonka vastaanotolla tehdään terveystarkastus sekä selvitetään hoitoon liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, oikeudelliset ja taloudelliset seikat.

Myös perinnölliset sairaudet kartoitetaan. Näin pyritään varmistamaan, ettei munasolujen luovuttajalla ole periytyviä sairauksia, jotka olisivat este lahjoittamiselle.

Infektioiden poissulkemiseksi otetaan veri- ja virtsanäyte, sekä lisäksi otetaan verikoe, josta tutkitaan kromosomit. Ennen lahjoittajaksi hyväksymistä asiakas saa myös psykologista neuvontaa, jossa käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat. Vastaanottajalle pyritään käyttämään munasoluja sellaiselta lahjoittajalta, joka muistuttaa vastaanottajaa pituuden, silmien ja hiusten värin sekä etnisen alkuperän suhteen.

Varsinainen hoito toteutetaan hedelmöityshoidon tapaan eikä se vaikuta munasolujen luovuttajan omaan hedelmmällisyyteen. Hoidon jälkeen lahjoittajalla on normaali mahdollisuus saada omia lapsia.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Sähköposti: ivf@dextra.f
Klinikan yleinen numero: 010 312 106 
Klinikan matkapuhelinnumero: 045 7733 9997
Neuvonta lahjoittajille: 050 451 2014 Voit jättää myös soittopyynnön tekstiviestitse, niin olemme sinuun yhteydessä.

Halutessasi voit täyttää esitietolomakkeen ennen ensimmäistä vastaanottokäyntiä, mutta se ei ole pakollista.