m

Munasolujen lahjoitus

Monille pareille ainoa ratkaisu raskauden käynnistämiseen on luovutetuilla munasoluilla tehty hoito. Lahjoitetuista munasoluista on jatkuvasti pulaa. Luovuttajana annat toiselle ihmiselle tai perheelle mahdollisuuden unelman toteutumiseen.

Lahjoitetuista munasoluista on jatkuvasti pulaa. Lahjoitettuja munasoluja voidaan käyttää hyvin eri syistä, esimerkiksi jollei lasta toivovien oma sukusolutuotanto toimi tai jos omilla sukusoluilla syntyneellä lapsella olisi huomattava perinnöllisen sairauden riski.

Munasolujen lahjoittamista säätelee vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki, jonka mukaan luovuttajat täytyy rekisteröidä eikä lahjoittamista voi näin ollen tehdä anonyymisti Suomessa. Munasolujen lahjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, joten lahjoittaja voi perua suostumuksensa hoitoihin milloin tahansa halutessaan. Lahjoittaja voi myös asettaa ehtoja munasolujensa käyttämiselle esimerkiksi naispareille tai itsellisille naisille. Hedelmöityshoitolain perusteella lahjasukusoluhoidosta syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Vanhempia kannustetaan kertomaan lapselle avoimesti hänen alkuperästään.

Ensimmäinen askel munasolujen lahjoittajaksi ryhtymisessä on ottaa yhteyttä klinikkaan joko soittamalla tai sähköpostitse. Varaamme ajan lääkärille, jossa tehdään terveystarkastus sekä selvitetään hoitoon liittyvät lääketieteelliset, terveydelliset, oikeudelliset ja taloudelliset seikat. Perinnölliset sairaudet kartoitetaan. Näin pyritään varmistamaan, ettei lahjoittajalla ole periytyviä sairauksia, jotka olisivat este lahjoittamiselle. Infektioiden poissulkemiseksi otetaan veri- ja virtsanäyte, sekä lisäksi otetaan verikoe, josta tutkitaan kromosomit. Ennen lahjoittajaksi hyväksymistä annetaan psykologinen neuvonta, jossa käydään läpi lahjoittamiseen liittyvät oikeudelliset, eettiset ja psykologiset seikat. Vastaanottajalle pyritään käyttämään munasoluja sellaiselta lahjoittajalta, joka muistuttaa vastaanottajaa pituuden, silmien ja hiusten värin sekä etnisen alkuperän suhteen.

Munasolujen lahjoittajaksi soveltuva henkilö on iältään 18-35 -vuotias terve nainen. Munasolujen lahjoittajalle tehdään lääkärikäynnin yhteydessä gynekologinen tutkimus. Varsinainen hoito toteutetaan hedelmöityshoidon tapaan eikä se vaikuta munasolujen lahjoittajan omaan hedelmmällisyyteen. Hoidon jälkeen lahjoittajalla on normaali mahdollisuus saada omia lapsia.

Lahjoituksesta maksamme asetuksen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070825 mukaisen korvauksen.

Ryhdy lahjoittajaksi »

Munasolujen luovuttajaksi haluava voi ottaa yhteyttä klinikkaamme joko soittamalla  +358 (0) 50 4512014 tai sähköpostitse (ivf@dextra.fi).

Ole hyvä, täydennä ja lähetä  esitietolomake ennen ensimmäistä vastaanottokäyntiä: http://www.dextralapsettomuusklinikka.fi/lahjoittajalle/esitietolomake