m

Blogi -

13.12.2017

ERA-tutkimus auttaa selvittämään kohdun vastaanottokykyä. Milloin on paras hetki tehdä alkion siirto?

Lapsettomuuslääkärinä pyrkimykseni ja päämääräni on auttaa potilaitani saavuttamaan heidän toiveensa mukainen perhe. Joskus tämän unelman saavuttamiseen tarvitaan sinnikkyyttä ja uusia menetelmiä, kuten ERA (endometrial reseptivity array) eli kohdun vastaanottokyvyn tutkimus.

Lue lisää

ERA, ERA-tutkimus, koeputkihedelmöityshoito, tuoresiirto, pakastetun alkion siirto, alkion kiinnittyminen, kiinnittymisikkuna, Annika Tulenheimo-Silfvast

01.07.2017

Mitä tarkoittaa lahjasoluhoito?

Lahjasoluhoidolla tarkoitetaan sellaista hedelmöityshoitoa, jossa joko munasolu, siittiöt tai molemmat saadaan lahjoituksena. Lahjasoluhoidoissa on yleensä aina erinomainen onnistumisprosentti.

Laki määrittelee miten lahjasoluhoitoja saa…


Lue lisää

lahjasoluhoito, lahjasoluhoidot, luovutetut siittiöt, luovutetut munasolut, luovutetut sukusolut, koeputkihedelmöityshoito, inseminaatio

10.06.2016

MitoGrade™ uusi alkion elinkykyä mittaava tutkimus

MitoGrade on uusi alkioiden tutkimus, mikä voidaan tehdä alkiodiagnostiikkahoitojen (PGS/PGD) yhteydessä otetusta alkion solunäytteestä. Tutkimuksen avulla pystytään valitsemaan alkiot, joilla on paremmat edellytykset kiinnittyä kohtuun.

Tutkimuksissa on havaittu, että mitokondriaalisen DNA:n (mtDNA) määrä alkiossa ennustaa alkion elinkykyä. Alkioissa, joissa…


Lue lisää

alkio, alkiotutkimus, koeputkihedelmöityshoito, PGS, PGD, mitokondriotutkimus, mtDNA, alkiodiagnostiikka

17.02.2016

Miksi kohtuun siirretty hyvä alkio ei kiinnity?

Tutkimus kohdun vastaanottokyvystä, ERA (endometrial reseptivity array)

Usein kysytään miksi kohtuun siirretty hyvä alkio ei kiinnity. Voiko olla niin, että kohtu hylkii alkiota? Kohtu ei varsinaisesti hylji alkiota, mutta implantaatioikkuna eli aika jolloin alkio pystyy kiinnittymään, voi olla yksilöllinen. Tämä tarkoittaa joko tavallista varhaisempaa, myöhempää tai joskus…


Lue lisää

yhden alkion siirto, alkion siirto, implantaatio, alkion kiinnittyminen, lapsettomuushoito, lapsettomuushoidot, koeputkihedelmöityshoito

01.02.2016

Yhden vai kahden alkion siirto?

Ajat muuttuvat − onneksi! 2000-luvun alussa Pohjoismaat, lähinnä Suomi ja Ruotsi, siirtyivät yhä enenevässä määrin kahden alkion siirrosta yhden alkion siirtoon, vaikka muut maat suhtautuivat tähän varsin epäilevästi.

 


Lue lisää

lapsettomuus, lapsettomuushoidot, koeputkihedelmöityshoito, IVF, yhden alkion siirto, kahden alkion siirto, kaksosraskaus, yksisikiöinen raskaus

18.01.2016

Onko DHEA:sta hyötyä lapsettomuushoitojen yhteydessä?

Viime aikoina keskusteluissa on noussut esiin lääkitys, joka korjaisi munasolun kromosomihäiriöitä. Iän myötä nämä häiriöt lisääntyvät. 35−39-vuotiaan alkioissa 50 % :ssa on kromosomivirheitä, yli 40-vuotiailla luku on jo 70 %. Kysymys kuuluukin: parantaako DHEA munasarjojen toimintaa ja munasolujen laatua?

Ristiriitaisia tutkimustuloksia DHEA:sta     

Marraskuussa…


Lue lisää

DHEA, lapsettomuus, ikä, blastokystiviljely, lapsettomuushoidot, koeputkihedelmöityshoito, IVF

20.10.2015

Mikä on paras hoitomuoto lapsettomuuteen? Miksi hoidot ei onnistu kaikilla?

Paras hoitomuoto on se, jonka avulla raskaus alkaa helpoiten. Valinta perustuu raskauden todennäköisyyteen eri menetelmillä.

Jos ennuste on hyvä, kannattaa valita kevyt hoito. Jos ennuste kevyillä hoidoilla on huono, on viisainta valita tehokkain hoitomuoto. Tämä yleensä tarkoittaa koeputkihedelmöityshoitoa − joskus se saattaa olla ainoa käytettävissä…


Lue lisää

lapsettomuushoidot, lapsettomuus, koeputkihedelmöityshoito, lapsettomuustutkimukset, ikä, sukusolujen luovutus

24.10.2014

Uuden klinikan haasteet

Dextra Lapsettomuusklinikka avasi ovensa uusissa toimitiloissa Jätkäsaaressa tammikuun alussa tänä vuonna. Vaikka olenkin toiminut lapsettomuushoitojen parissa jo yli 20 vuotta, liittyy uuden klinikan avaamiseen aina jännitystä ja epävarmuustekijöitä. Ovatko uudet tilat tarkoituksenmukaiset? Toimivatko kaikki uudet laitteet? Onko henkilökunnalla selkeä näkemys uuden klinikan suunnasta? Onneksi jännitys helpotti jo ennen kesälomia, kun selkeästi nähtiin, että valitsemamme strategia ja konsepti toimivat.
Lue lisää

IVF, koeputkihedelmöityshoito, PGD, PGS, KLINIKKA

07.10.2014

Alkioiden geenitestauksella uutta toivoa lapsettomille

Tirsan ja Niklaksen tarina on luettavissa uusimmassa (syyskuu 2014) Vauva-lehdessä.

Tässä blogikirjoituksessa Dextra Lapsettomuusklinikan lääketieteellinen johtaja Eero Varila kertoo klinikan näkökulman Tirsan ja Niklaksen tarinaan.

Taustalla on diagnoosi, jota kukaan lasta toivova ei halua kuulla.…


Lue lisää

alkiodiagnostiikka, pgd, pgs, ivf, koeputkihedelmöityshoito, asiakastarinat