m
< Takaisin

Kätilönä Dextra Lapsettomuusklinikalla

02.05.2019

 

Kätilöistä puhuttaessa moni mieltää meidät vain synnytyssaliin. Kätilön koulutukseen kuuluu kuitenkin koko naisen elämänkaari, olemme naisen hoitotyön asiantuntijoita vauvasta vaihdevuosiin. Lapsettomuuden hoito on yksi kätilötyön osa-alue, jossa tarvitaan erityisosaamisen lisäksi kiinnostusta ja innostusta asiaan.

Kätilön määritelmän mukaan kätilön on kyettävä ohjaamaan, hoitamaan ja neuvomaan tarpeen mukaan ja juuri tätä kaikkea teemme päivittäin sekä puhelimessa että asiakkaat kohdatessamme.Meillä Dextra Lapsettomuusklinikalla asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja eri vaiheessa: toiset ihan alussa ja toiset jo lopettelemassa hoitoja tai sitten toivottavasti raskaana. On pareja, naispareja, itsellisiä naisia, sukusolujen lahjoittajia, eri kansalaisuuksia edustavia ja eri ikäisiä. Työ lapsettomuusklinikalla on tiimityötä. Hoitajat tekevät yhteistyötä lääkäreiden ja biologien kanssa, ja tärkeitä ihmisiä ovat myös sihteeri ja klinikan psykologi.

Rutiinipäiviä ei ole

Kätilöiden työpisteet vaihtuvat viikoittain, eikä rutiinipäiviä oikeastaan ole. Ohjausvuorossa opetetaan pistämään lääkkeitä, mikä on monen mielestä jännittävää ja pelottavaakin. On kiva seurata vierestä niitä onnistumisen kokemuksia, kun asiakas uskaltaakin pistää itseään. Käymme läpi, mitä eri toimenpiteissä tapahtuu,kertaamme lääkäreiden antamia ohjeita, teemme hoitoihin liittyviä hoitosuostumuksia tai välillä keskustelemme asiakkaiden kanssa muuten vain. Hoitojen aikana tunteet ovat pinnassa – on toivoa, surua, epätoivoa ja pelkoa –mutta aika usein nauretaankin. Jotkut asiakkaat tulevat todella tutuiksi.

Toimenpidevuorossa päivät kuluvat nopeasti. Aamut alkavat lääkkeiden, tarvikkeiden ja laitteiden laittamisella kuntoon. Kun munasolujen keräykseen tulevat saapuvat klinikalle, laitamme heille kanyylit, joiden kautta annetaan suonensisäiset kipulääkkeet. Itse toimenpiteessä huolehdimme kivun hoidosta, tarkkailemme vointia ja avustamme lääkäriä. Sen jälkeen asiakas toipuu lepohuoneessa 1-2 tuntia, ja ennen lähtöä käydään läpi vielä kotihoito-ohjeet. 

Olemme mukana myös alkioiden siirroissa näyttämässä ultralla lääkärille oikeaa osoitetta kohdussa. Joskus katsomme sikiön sydämen sykettä ultralla, kun asiakasta hermostuttaa, onko kaikki hyvin. Klinikalla annetaan myös erilaisia lääkkeitä suonensisäisesti. Lisäksi on monenlaisia muita toimenpiteitä, kuten keskenmenon jälkeisiä imutyhjennyksiä.

Puhelinvuorossa puhelin soi välillä taukoamatta ja asiat vaihtelevat muutaman minuutin ajanvarauspuheluista pitkiin keskusteluihin. Koko hoidon kaari tulee vastaan ensikäynnin varaamisesta synnytystietojen keräämiseen. Puhelimessa korostuu eniten hoitajan kokemus. Pitää osata neuvoa monenlaisissa ongelmissa ja välillä lohduttaakin, jos tulokset ovat olleet negatiivisia. 

Osa keskusteluista käydään sähköpostitse.Sielläkin kysymyksiä esitetään laidasta laitaan, ja välillä saamme ihailla vauvojen kuvia.

Lisäksi otamme päivittäin erilaisia verinäytteitä, kuten hormonikokeita, infektionäytteitä ja raskauskokeita. Iltapäivisin soittelemme raskauskokeiden tuloksia ja iloitsemme yhdessä asiakkaitten kanssa hyvistä istukkahormoniarvoista, jos raskaus on alkanut. 

Dextra lapsettomuusklinikalla jokaisella kätilöllä on omia vastuualueita ja rooleja: lahjasoluhoitaja, tutkimushoitaja, ensiapuvastaava. Teemme tilastointia, tilaamme lääkkeitä ja tavaraa, huolehdimme erilaisten näytteiden lähettämisestä koti- ja ulkomaille, ja onpa yksi kätilöistä paloturvallisuusvastaavakin. Joskus istumme kassalla laskuttamassakin.

Usein klinikalla nähdään myös onnistuneiden hoitojen lopputuloksia. Varsinkin, kun pitkään hoidoissa käyneet tulevat näyttämään vauvaa, niin ne hetket ovat kyllä liikuttavia ja silmäkulmat kostuu. Kätilönä jokainen syntymä tuntuu hienolta, mutta hoitojen jälkeen tuntuu erityisen vahvasti, että vauvat ovat mitä suurimmissa määrin lahjoja. Sanonta “kätilön työ on pieniä ihmeitä” pätee meilläkin.

 Merja Sorsa

Merja Sorsa

Kätilö