m
< Takaisin

Yhden vai kahden alkion siirto?

01.02.2016

Ajat muuttuvat − onneksi! 2000-luvun alussa Pohjoismaat, lähinnä Suomi ja Ruotsi, siirtyivät yhä enenevässä määrin kahden alkion siirrosta yhden alkion siirtoon, vaikka muut maat suhtautuivat tähän varsin epäilevästi.

 

 

Taustalla oli ennen kaikkea ajatus kaksosraskauksien määrän pienentämisestä, sillä oli tiedossa, että kaksosraskaus on aina riskiraskaus verrattuna yksisikiöiseen raskauteen. Skeptisiä ääniä kuului erityisesti Yhdysvalloista, jossa raskaustodennäköisyyden maksimoiminen, potilaan valinnanvapaus ja taloudelliset näkökulmat pyörittävät koeputkihedelmöityshoitojen eli IVF-hoitojen bisnestä. Nyt, viisitoista vuotta myöhemmin, SART:n (Society for Assisted Reproductive Technology) symposiumissa Lissabonissa amerikkalainen lääkäri Charles Coddington luennoi otsikolla Miksi siirtää yksi alkio kahden sijaan?

Tutkimustulokset puhuvat yhden alkion siirron puolesta

SART kerää Yhdysvalloissa vuosittain tietoja valtion mandaatilla kaikilta IVF-klinikoilta päämääränään välittää tietoa potilaille − tässä tapauksessa pitäisikö siirtää yksi vai kaksi alkiota kerralla.

Vuosina 2006−2013 tehtyjen koeputkihedelmöityshoitojen (IVF) tuloksia käytettiin tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli arvioida todennäköisyyttä synnyttää elävä lapsi (Baby Take Home Rate = BTHR) ja riskiä saada monikkoraskaus. Hoidot tehtiin potilaan omilla munasoluilla joko niin, että siirrettiin kaksi alkiota tuoresiirron yhteydessä tai sitten yksi alkio kerrallaan kahdessa peräkkäisessä hoitokierrossa. Ensimmäinen siirto oli aina ns. tuoresiirto ja toinen siirto joko tuore tai pakastealkion siirto seuraavaan kuukautiskiertoon. Myös muita tekijöitä, kuten ikää, painoindeksiä (BMI) ja lapsettomuusdiagnoosia, tutkittiin.

Tutkimuksessa oli 320 000 potilasta ja 500 000 hoitosykliä. Sen tuloksena saatua ennustamismallia on käytetty SART:n internetsivuilla (www.sart.org). Hoitoa harkitsevat potilaat voivat syöttää malliin tietonsa ja saada yksilöllisen ennusteen omasta raskaaksi tulon todennäköisyydestään. Esimerkkinä esitettiin nuori, alle 30 v. pari, joiden lapsettomuuden taustalla on miehestä johtuva syy. BTHR oli noin 58 %, jos siirrettiin yksi alkio kerrallaan kahdessa eri kierrossa, verrattuna 48 % todennäköisyyteen, jos siirrettiin kaksi alkiota kerrallaan tuorehoidon yhteydessä. Samalla kun siirrettiin yksi alkio kerrallaan, monisikiöraskauden riski laski 40 %:sta 3 %:iin. Riippumatta naisen iästä tai lapsettomuuden diagnoosista oli yhden alkion siirrossa BTHR oli noin 10 % korkeampi.                                                                                                                

Jos alkion siirron yhteydessä päästään siirtämään hyvänlaatuinen alkio, oli BTHR noin 40 %, mutta jos siirron yhteydessä oli vain huonompilaatuisia alkioita käytettävissä, oli todennäköisyys vain noin 20%. Naisen iällä on suuri merkitys todennäköisyyksiin, mutta tässä tutkimuksessa BMI:llä ei. Tähän tutkimusaineistoon ei oltu sisällytetty alkion siirtoja, jossa alkiot olisi geneettisesti seulottu ennen siirtoa (ns. PGS-tutkimus). Suunta on kuitenkin selkeästi kohti alkioiden pitkää viljelyä (eli blastokystivaiheeseen päivään viisi), alkioiden biopsiaa ja vitrifikaatiota, PGS ja sen jälkeen yhden kromosomeiltaan normaalin alkion siirtoa pakkasesta.

Dextrassa suositaan yhden alkion siirtoja

Hyvä uutinen on se, että voimme varsin luottavaisin mielin nykytutkimuksen valossa kertoa potilaille, että yhden alkion siirto kerrallaan johtaa parempaan lopputulokseen kuin kahden alkion siirto. Samalla se vähentää merkittävästi monikkoraskauksia. Dextra Lapsettomuusklinikalla vuoden 2014 alkion siirroista oli yhden alkion siirtoja tuorehoidoissa 94 % ja pakastetun alkion siirroissa 91 %. Nämä luvut ovat huomattavasti korkeammat kuin kansallinen keskiarvo. 

 

Niklas Simberg

Niklas Simberg

LKT, dosentti, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri

http://www.dextralapsettomuusklinikka.fi/esittely/henkilokunta/laakarit/niklas-simberg

 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Varaa aika »